P U & Degree College

P.U College Staff List

 1. Mrs. Krupalini S Raj B.Sc., M.A., B.Ed.  - Principal
 2. Mr. Kushalappa A.K
 3. Mr. Mahesh M.
 4. Mrs. Sowmya M. R.
 5. Mrs. Yogitha M. S.
 6. Mrs. Chethana K. R.
 7. Mr. Doddakalegowda
 8. Mr. Krishna
 9. Dr. O.L Suma
 10. Mrs. Nirmala
 11. Mr. Sai Sadananda
 12. Mr. Puneeth Kumar
 13. Mr. Chethan Kumar
 14. Mr. Sunil Kumar
 15. Ms. Mamatha

Degree College Staff List

 1. Mrs. Madhu R.U MBA - Principal
 2. Mrs. Kavitha C.S.
 3. Mrs. Bhagyalakshmi C.
 4. Mrs. Kaoushalya
 5. Mrs. Shruthi N.
 6. Mr. Sunil M.G.
 7. Mr. Karun Sharma
 8. Ms. Chaithra S.